Arabako Foru Aldundiko Ingurumen jasangarritasunaren Zerbitsuak egindako  Ingurumen ebaluazioa

Euskal Herria Bizirik-ek, Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurrandearen Plan Sektorialen (PTS) aurka 4000 alegazio popularra aurkeztu ditu.