MENDIMARTXAS_ Babestu maite duzun mendia!

Realizaremos una serie de recorridos de montaña por las 6 localizaciones que, de momento, tienen proyecto de implantación de centrales eólicas. Cada una de las marchas se realizará en un día concreto y el objetivo principal es resaltar y dar a conocer de primera mano el valor natural, paisajístico y cultural que tiene el patrimonio que se quiere sacrificar.

 Aparte, durante las marchas habrá algunas sorpresas y actividades culturales y lúdicas que añadirán un componente festivo a esta reivindicación.

Enviaremos más información específica de esa salida próximamente. !Os esperamos allí!

No se protege lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce.


Hurrengo hilabeteetan hainbat mendi martxa burutuko ditugu zentral eolikoak aurreikusiak dauden eremuetatik. Martxa bakoitza egun ezberdinean izango da eta helburu nagusia txikitu nahi duten zonaldeko ondare kulturala eta biodibertsitatea ezagutzera ematea da.

Honetaz aparte, martxan zehar ekintza kulturalak eta sorpresaren bat izango dugu ikusgai, aldarrikapen honi festa kutsua emateko.

Ekitaldi honen inguruan informazio osagarria laster zabalduko dugu. Han itxarongo dizuegu!

Ez da babesten maite ez dena, eta ez da maitatzen ezagutzen ez dena.


6. MARTXA _ ARLABAN / JARINDO

6. MARTXA – ARLABAN/JARINDO

Datorren larunbatean, urriak 16, Arabako Mendiak Aske plataformak seigarren eta azken mendi martxa egingo du BABESTU MAITE DUZUN MENDIA ekimenaren baitan. Mendi martxa hauen helburua gure lurraldean eraiki nahi diren zentral eolikoek mehatxatutako ondare naturala ezagutaraztea izan da.

Udan Iturrietako Mendiak, Arkamo, Labraza, Azaceta eta Cantoblanco mendietan egindako ibilaldien ondoren, Jarindo mendiaren txanda da orain.

Milaka lagunek parte hartu dute manifestazioetan, martxetan eta proiektuak geldiarazteko alegazioak sinatu dituzte. Mendien industrializazioari aurre egiteko gaitzespena eta mobilizazioak benetakoak izan dira. Horrela, eta duela hamarkada bat gertatu zen bezala, naturgune horiek babesten zituzten legeak betearaztea eta Arkamo eta Iturrieta suntsitu nahi zituzten proiektuak geldiaraztea lortu da. Hori ez da ez Eusko Jaurlaritzaren ez ahaldun nagusiaren oparia, baizik eta bere eginbeharra izan beharko litzateke, lurraldeko natura- eta landa-ondarea babestea.

Hori dela eta, eta herriek gaitzespena erakutsi dieten beste proiektu batzuk martxan daudela gogoratuz (Azaceta, Labraza, Cantoblanco eta Jarindo), mobilizatzen jarraituko dugu. Eskatzen dugu hitz egitea, biodibertsitatea babestuko duen ingurumen-politika bat adostu dadila, eta ez biodibertsitatea galtzea, horixe proposatzen baitute lurraldearen bizitza suntsitzeko politika horiekin, adierazpen guztietan.

Irteerari dagokionez, kasu honetan 4 ibilbide egingo dira aldi berean, eta Jarindo mendiaren gailurrean egingo da deialdiaren azken jarduera. 4 ibilbide horiek inguruko hainbat tokitatik aterako dira: Aramaioko pilotalekutik, Marixeka ermitatik, Legutioko pilotalekutik eta Leintz Gatzaga plazatik.

Jarindo mendiaren gailurrean irakurketa bat egingo da eta aurreko 5 martxetan lagundu digun makila Araba Bizirik plataformaren ordezkariek jasoko dute. Natur ondarea eta landa-bizitza zaintzeko borrokatzen ari da plataforma hori, eta manifestazio bat deitu du Gasteizen, 2021eko urriaren 23an.

Jarraian, jardueraren programa eta gutxi gorabeherako ordutegia zehazten dira.

Ibilaldia

1-ARAMAIO

2-MARIXEKA

3-LEGUTIO

4-LEINTZ-GATZAGA

Joan-etorria distantzia (km)

21

5,5

11

11,5

Desnibela + (m)

750

300

350

500

Hasiera

9:00

10:30

10:00

9:30

Ekitaldia

12:00


Honekin batera doakizu seigarren martxa honi buruzko informazio zehatza dakarren kartela.

Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, eta prestatuta ditugun ezustekoak deskubritzera.

MENDIAK EZ DAUDE SALGAI!

ENERGIA BERRIZTAGARRIA BAI, BAINA HORRELA EZ!


6ª MARCHA – ARLABAN/JARINDO

El próximo sábado 16 de Octubre la plataforma Arabako Mendiak Aske realizará su sexta y última marcha montañera dentro de la iniciativa BABESTU MAITE DUZUN MENDIA.  El objetivo de estas marchas montañeras ha sido dar a conocer el patrimonio natural amenazado por las distintas centrales eólicas que se quieren construir en nuestro territorio.

Tras las marchas realizadas durante el verano por Montes de Iturrieta, Arkamo, Labraza, Azaceta y Cantoblanco ahora le toca el turno al monte Jarindo.

Miles de personas han participado en las diferentes manifestaciones, marchas y han firmado las alegaciones para paralizar los proyectos. El rechazo y las movilizaciones para hacer frente a la industrialización de los montes han sido reales. De esta manera, e igual que sucedió hace una década, se ha conseguido hacer cumplir las leyes que protegían estos espacios naturales y paralizar los proyectos que pretendían destruir Arkamo e Iturrieta. Esto no es ningún regalo del Gobierno Vasco ni del diputado general, sino que debería ser su deber, proteger el patrimonio natural y rural del territorio.

Por ello, y recordando que hay otros proyectos en marcha a los cuales los pueblos han mostrado su rechazo (Azaceta, Labraza, Cantoblanco y Jarindo), seguimos movilizándonos. Solicitamos que se hable, que se consensue una política medio ambiental que preserve la biodiversidad y no su pérdida, que es lo que proponen con estas políticas destructoras de la vida del territorio en todas sus expresiones.

Respecto a la salida, en este caso se realizarán 4 recorridos simultáneos que convergerán en la cumbre del monte Jarindo, donde se realizará la actividad final de la convocatoria. Estos 4 recorridos saldrán de diferentes puntos de la zona: El frontón de Aramaiona, la ermita de Marixeka, el frontón de Legutio y la plaza de Salinas de Leniz/Leintz Gatzaga.  

En la cima del monte Jarindo se llevará a cabo una lectura y la makila que nos ha acompañado durante las 5 marchas anteriores será entregada a una representación de Araba Bizirik, plataforma que lucha por la conservación del patrimonio natural y el modo de vida rural, para que esté presente en la manifestación convocada para el sábado 23 de Octubre de 2021 en Vitoria-Gasteiz.

A continuación, se detalla el programa de la actividad y su horario aproximado.


Recorrido

1-ARAMAIONA

2-MARIXEKA

3-LEGUTIO

4-LEINTZ-GATZAGA

Distancia ida y vuelta (km)

21

5,5

11

11,5

Desnivel + (m)

750

300

350

500

Hora de comienzo

9:00

10:30

10:00

9:30

Lectura manifiesto y fin de la actividad

12:00


Adjuntamos el cartel con la información específica de esta sexta marcha.

Os invitamos a participar y descubrir las sorpresas que tenemos preparadas.

¡LOS MONTES NO ESTAN EN VENTA!

¡ENERGIA RENOVABLE SI, PERO NO ASI!


ANTERIORES MARTXAS

1ª MARCHA – MONTES DE ITURRIETA

La actividad convocada para este día constará de dos recorridos que se inician desde dos puntos diferentes. Desde la LLanada Alavesa será el pueblo de Egileor, y desde el Valle de Arana será la ermita de Santa Teodosia. De esta forma, ambos recorridos confluirán en una zona central localizada en el puerto de San Juan, ubicación afectada por el proyecto de central eólica de montes de Iturrieta.

EGILEOR

Recorrido

SANTA TEODOSIA

8

Distancia ida y vuelta (km)

12

500

Desnivel + (m)

200

9:30

Hora de comienzo

9:30


Paso por Roitegi

: 10:30


Paso por Onraita:

 11:00

11:30

Llegada a Puerto de San Juan

11:30

12:00

Lectura manifiesto y fin de la actividad

12:00


El escultor Paco San Miguel ha escrito un texto que nos ha servido de inspiración para esta primera marcha.

“Nuestros montes, vírgenes, espacios naturales sagrados, son nuestras catedrales.

En ellos se establece la comunicación espiritual del ser humano con la naturaleza, con los elementos, con el cielo y la tierra, con el misterio de la creación.

Todo en ella es escultura perfectamente resuelta, de ellos bajamos renovados…transformados…”

Adjuntamos el cartel con la información específica de esta primera marcha.

Os invitamos a participar y descubrir las sorpresas que tenemos preparadas.

¡LOS MONTES NO ESTAN EN VENTA!

¡ENERGIA RENOVABLE SI, PERO NO ASI!1. MARTXA – ITURRIETAKO MENDIAK

Egun honetarako deitutako jarduerak bi ibilbide izango ditu, bi abiapuntu desberdinetatik hasiko direnak. Arabako lautadatik Egileor herria izango da abiapuntua, eta Haranetik Santa Teodosia ermita. Horrela, bi ibilbideek San Juan mendatearen erdialdean egingo dute bat Iturrietako mendien zentral eolikoaren proiektuaren kokalekua dena.

EGILEOR

Ibilbidea

SANTA TEODOSIA

8

Joan-etorriko distantzia (km)

12

500

Desnibela + (m)

200

9:30

Hasiera ordua

9:30Roitegitik igarotzea:

 10:30


Onraitatik igarotzea:

 11:00

11:30

Puerto de San Juan-era iristea

11:30

12:00

Irakurketa nabarmena eta jardueraren amaiera

12:00


Paco San Miguel eskultoreak lehen martxa honetarako inspirazio iturri izan zaigun testua idatzi du.

"Gure mendiak, birjinak, espazio natural sakratuak, gure katedralak dira.

Haietan ezartzen da gizakiak naturarekin, elementuekin, zeruarekin eta lurrarekin duen komunikazio espirituala, sorkuntzaren misterioarekin batera.

Haietan dena da eskultura landua,  eraberrituak jaisten gara haietatik, eraldatuak… "

Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, eta prestatuta ditugun ezustekoak deskubritzera.

MENDIAK EZ DAUDE SALGAI!

ENERGIA BERRIZTAGARRIA BAI, BAINA EZ HORRELA!

2ª MARCHA – SIERRA DE ARKAMO

El próximo día 24 de julio la plataforma Arabako Mendiak Aske realizará la segunda marcha montañera enmarcada dentro de la dinámica Babestu Maite Duzun Mendia. Dinámica que ha sido desarrollada para dar a conocer nuestro patrimonio natural amenazado por las distintas centrales eólicas proyectadas en nuestro territorio. Después de hacer la primera marcha por los montes de Iturrieta la segunda se va a realizar en la sierra de Arkamo.

La sierra de Arkamo ostenta las siguientes figuras y catalogaciones de protección medioambiental y paisajística:

●        Espacio Natural Protegido “Red Europea Natura 2000”

●        Hábitats de Interés Catalogados y/o Prioritarios

●        Área de Interés Especial para las Aves Necrófagas de Interés Comunitario

●        Área Catalogada Crítica para el Alimoche

●        Zona de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de Interés Comunitario.

●        Paisaje sobresaliente

●        Zona calificada de Excepcional Valor Científico y/o Natural

●        Área de Vulnerabilidad muy Alta - Categoría 5 (máxima categoría) a la contaminación de Acuíferos

También cabe recordar que la denominación de ZEC de Arkamo “prohíbe la implantación de aerogeneradores dentro de la ZEC”.

El objetivo de la marcha es dar a conocer nuestro patrimonio natural y comprobar, de nuevo, como las distintas empresas y dirigentes no respetan ninguna de las figuras que protegen nuestros espacios naturales.  En el caso concreto de nuestros dirigentes, da la impresión de que priorizan los intereses de las empresas privadas a los intereses comunitarios.

En referencia a la sierra de Arkamo, es la tercera vez que las mismas empresas con distintos nombres intentan colocar una central eólica, aunque, como se recoge en la ZEC, la colocación de aerogeneradores esté prohibida. Parece ser que estas empresas insistirán las veces necesarias hasta que la respuesta sea afirmativa.

Respecto al desarrollo de la marcha, habrá dos puntos de salida. Escota/Axkoeta desde Ribera Alta y Jokano desde Kuartango. La salida será a las 9:30 de la mañana del sábado 24 de julio y las dos marchas coincidirán en las faldas del monte Kotorrillo para subir juntas al monte Montemayor, donde se tendrá tiempo para almorzar antes de realizar un pequeño acto.

En la cima de Montemayor los representantes del pueblo de Labraza recibirán un testigo en forma de ‘makila’ ya que la siguiente marcha será en Labraza el 14 de agosto. Dicha ‘makila’ recorrerá todos los espacios naturales amenazados para finalizar su recorrido en las calles de Vitoria-Gasteiz el 23 de octubre de 2021.

A continuación, se detalla el programa de la actividad y su horario aproximado.

ESCOTA/AXKOETA

Recorrido

JOKANO

11

Distancia ida y vuelta (km)

8

500

Desnivel + (m)

550

9:30

Hora de comienzo

9:30

11:30

Llegada a Montemayor

11:30

12:00

Lectura manifiesto y fin de la actividad

12:00

Para esta marcha la Poeta de Agurain María Teresa Quintero Ríos (Mariate), nos ha escrito un poema que podéis encontrar al final de este texto. También adjuntamos el cartel con la información específica de esta segunda convocatoria.

Os invitamos a participar y descubrir las sorpresas que tenemos preparadas.

¡LOS MONTES NO ESTAN EN VENTA!

¡ENERGIA RENOVABLE SI, PERO NO ASI!
DECISIONES
Decisiones desde un confortable estudio, desde un confortable estatus.
Si, decides; decides lo que será mi futuro; pero, cuando sientas agobio y stress, por la productividad y la competencia; qué agradable será, retirarse y respirar aire puro.
Disfrutar del aire fresco bajo la sombra de un hayedo.
Y te pregunto:
¿Has sentido miedo en el desarrollo de la pandemia que estamos viviendo?
¿Sentiste miedo por tu salud, por tus hijos, por tu familia, por tu vida? Lógico, lo entiendo.
¡Buscaste protección!
Y a mí. ¿Quién me protege?
¿Quién me salva de la superproducción?
Dejadme, dejadme que sea refugio de tanta vida silvestre, de las aves, la flora, la fauna.
A ellos doy cobijo.
Dejadme que sea un refugio para ti también.
Cuando me necesites, yo estaré ahí esperándote, para aportarte un recorrido sano, sin contaminación acústica.
¿Has recorrido mi cordillera y has podido apreciarla?
En verano, es grato recorrer mis bosques y la cima de la cordillera, apreciar el musgo que se adhiere en los escondrijos de los troncos y rocas.
En otoño me baño de color, gracias al carotenoides de las hojas de los árboles.
¿Has pisado el suelo cubierto de hojas inertes color cobrizo? Es un auténtico placer.
En invierno, la nieve me cubre, protegiendo la simiente.
En primavera, se inicia la fotosíntesis de la vida.
Esa soy yo. Naturaleza Pura y Sana.
Estaré dando cobijo también; a esas nubes que se enredan entre mis árboles, llenando de rocío y humedad nuestros valles.
Yo estaré ahí. Soy necesaria, como tú y como el más insignificante pajarillo que anida en las ramas; como el pequeño roedor que, bajo mis raíces se refugia.
Cómo las aves que sostienen el ecosistema.
Vuelve, vuelve cuando quieras, te estaré esperando. No decidas mi destino tan tecnológicamente.
No eches piedras a tu propio tejado.
Quiero ayudar a que tu generación respire aire limpio y puro.
No abras heridas en mis entrañas; con el pretexto de crear energía ecológica.
Usa tu astucia y conocimientos;
Busca un lugar industrializado, donde desarrollar tu proyecto,
Sin destruirme, recuerda SOY EL EQUILIBRIO.
Piensa, antes de tomar DECISIONES.
María Teresa Quintero Ríos –(Mariate)


2. MARTXA –ARKAMO MENDILERROA

Datorren uztailaren 24an Arabako Mendiak Aske plataformak Babestu Maite Duzun Mendia dinamikaren baitako bigarren mendi martxa egingo du. Dinamika hau garatu da gure lurraldean proiektatutako zentral eolikoek mehatxatutako natura-ondarea ezagutarazteko. Iturrietako mendietan lehenengo martxa egin ondoren, bigarrena Arkamo mendilerroan izango da.

Arkamo mendilerroak ingurumena eta paisaia babesteko honako figura eta katalogo hauek ditu:

·         "Europako Natura 2000 Sarea" naturagune Babestua

·         Intereseko habitat katalogatuak eta/edo lehentasunezkoak

·         Batasunaren Intereseko Hegazti nekrofagoen Interes Bereziko Eremua

·         Sai zuriaren eremu katalogatu kritikoa

·         Batasunaren intereseko espezie nekrofagoak elikatzeko babes-eremua.

·         Paisaia bikaina

·         Balio zientifiko eta/edo natural apartekotzat kalifikatutako zona.

·         Akuiferoak kutsatzeko kalteberatasun oso handiko eremua - 5. kategoria (kategoria gorena)

Gogoratu behar da, halaber, Arkamoko KBE izendapenak "debekatu egiten duela haize-sorgailuak ezartzea KBEan".

Martxaren helburua gure natura-ondarea ezagutaraztea da, eta, berriz ere, enpresa eta agintari desberdinek natura-guneak babesten dituzten figurak errespetatzen ez dituztela egiaztatzea. Gure agintarien kasuan, badirudi enpresa pribatuen interesak lehenesten dituztela erkidegoaren interesen aurretik.

Hirugarren aldia da arkamo mendilerroan central eoliko bat saiatzen jartzen direna. Enpresa berberak dira, izen desberdinekoak. KBEan haize-sorgailuak jartzea debekatuta izan arren. Badirudi enpresa horiek behar beste aldiz errepikatuko dutela erantzuna baiezkoa izan arte.

Martxak bi irteera puntu izango ditu:  Eskota/Axkoeta (Erriberagoitia) eta Jokano (Kuartango). Irteera uztailaren 24ko goizeko 9: 30etan izango da eta bi martxak Kotorrillo mendiaren magalean elkartuko dira Montemayor mendira elkarrekin igotzeko. Bertan hamaiketakoa egiteko aukera izango da ekitaldi txiki bat egin aurretik.

Montemayorreko tontorrean Labrazako ordezkariek 'makila' itxurako lekukoa jasoko dute, hurrengo martxa Labrazan izango baita abuztuaren 14an. "Makila" horrek mehatxupean dauden naturgune guztiak zeharkatuko ditu eta 2021eko urriaren 23an Gasteizko kaleetan amaituko du ibilbidea.

Jarraian, jardueraren programa eta gutxi gorabeherako ordutegia zehazten dira.


ESCOTA/AXKOETA

Ibilbidea

JOKANO

11

Joan-etorriko distantzia(km)

8

500

Desnibela + (m)

550

9:30

Hasiera ordua

9:30

11:30

Montemayorrera iristea

11:30

12:00

Irakurketa nabarmena eta jarduaren amaiera

12:00

Martxa honetarako, Maria Teresa Quintero Rios (Mariate) Aguraingo poetak idatzi du. Dokumentuaren amaieran irakur dezakezue.

Honekin batera doa kartela, bigarren deialdiari buruzko informazio espezifikoarekin.

Parte hartzera eta prestatuta ditugun ezustekoak deskubritzera animatzen zaituztegu.

MENDIAK EZ DAUDE SALGAI!

BERRIZTAGARRIAK BAI, EZ NOLANAHI!3. MENDI MARTXA - LABRAZA 
El próximo día 14 de agosto la plataforma Arabako Mendiak Aske realizará la tercera marcha montañera  englobada dentro de la campaña “Babestu Maite Duzun Mendia” que esta organización ha diseñado para dar a conocer el patrimonio natural amenazado por las distintas centrales eólicas proyectadas en el territorio de Araba.

Tras las marchas en Iturrieta y Arkamo ahora le toca el turno a Labraza.

La marcha montañera saldrá de Labraza (concejo del ayuntamiento de Oyon-Oion, en Rioja Alavesa) a las 9:30 de la mañana y discurrirá durante 12 kilómetros por  Valdesanjuan y el Pinar de Dueñas para volver de nuevo a Labraza, donde está previsto leer un comunicado a las 12:30.


Al acabar la marcha la “makila”, que está recorriendo nuestro patrimonio natural amenazado, pasará a manos de la montaña alavesa, ya que el próximo día 11 de Septiembre se realizará la siguiente marcha montañera en Azaceta.


Para esta ocasión la bertsolari Oihane Perea nos ha escrito un texto que sirve de inspiración para esta marcha.


Arabako Mendiak Aske denuncia que el parque eólico proyectado impactará negativamente en la biodiversidad de la zona, considerada un corredor ecológico comarcal, y  sobre el Pinar de Dueñas, protegido por la Orden Foral 135/11 e incluido en el Catálogo de Reservas Forestales del Territorio Histórico de Álava.

Con una extensión de 82Ha aproximadamente y situado en un cerro con fuertes pendientes, el pinar está considerado de alto valor biogeográfico ya que es la única masa natural de pino carrasco (Pinus halepensis, incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna, Flora Silvestre y Marina  como “vulnerable”) en la comunidad autónoma del País Vasco y el más noroccidental de la Península Ibérica.


Asimismo también destruirá el entorno natural donde se sitúa la Nevera de Labraza (en el término de Las Llanas a 910m de altitud), un elemento constructivo utilizado a lo largo de la historia para hacer acopio de nieve y conservar alimentos.El parque eólico proyectado también tendrá un impacto visual, sonoro y arquitectónico directo sobre Labraza (con el aerogenerador más cercano, más alto que la propia torre de Iberdrola de Bilbao, a menos de 1km del pueblo), pueblo que ha sabido cuidar y conservar su muralla del siglo XII y su imagen medieval durante siglos.

Labraza recibió el Premio Mundial de Ciudades Amuralladas otorgado por el prestigioso Consejo Ejecutivo del Círculo Internacional de Ciudades Amuralladas.


Con esta marcha montañera Arabako Mendiak aske, Labraza y la comarca de Rioja Alavesa quieren denunciar la utilización del territorio a disposición de las empresas y sociedades privadas que priman la generación de energía para lucro propio a cualquier costa.

Son estas empresas privadas las que deciden cuándo, qué cantidad de aerogeneradores y dónde ubicar sus proyectos eólicos sin ningún tipo de impedimento por parte de dirigentes e instituciones. Estas empresas, no tienen reparo en ubicarlos en el patrimonio natural y arquitectónico, cuidado durante siglos y ahora expuesto como una “barra libre” a servir sus intereses económicos.


AZAZETA  - 4ª MARCHA - AZACETA

4. MARCHA – AZAZETA

Irailaren 11n, Arabako Mendiak Aske plataformak laugarren mendi martxa egingo du. Mendi martxa hauen helburua gure lurraldean proiektatu diren eta eraiki nahi diren zentral eolikoen mehatxupean dagoen ondare naturala ezagutaraztea da.

Iturrietako Mendietan, Arkamon eta Labrazan egindako ibilaldien ondoren, Azazetaren txanda da orain. Azazeta herria eta inguruko natura-ingurunea gure natura-ondareko hiru gune garrantzitsuenen erdian daude:

·         Gasteizko mendiak – Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE)

·         Izkiko parke naturala – Eusko Jaurlaritzak parke natural izendatu zuen 1998ko martxoaren 31n

·         Entzia mendilerroa – Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE)

Hiru gune horietatik gertu egoteaz gain, Azazeta Europako hegazti migratzaileen ibilbidearen parte da eta ingurune honetan horrelako industria-azpiegiturak jartzea oztopo handia litzateke hegazti hauen migraziorako. Izan ere, oztopo arkitektonikoa izateaz gain, haize-sorgailuekin talka egiteko arriskua baitago, zentral horiek igortzen duten kutsadura akustiko eta argi-kutsadurak ere eragin handia izan dezake.

Hegaztiek mendeetan zehar buruturiko pasabide naturalean oztopoak jartzearen ondorioz, gogor zauritu edo hil daitezke. Hori dela eta, ibilbide alternatiboak bilatuko dituzte eta honek beraien ugalketa gaitasunean eta biziraupenean eragin dezake. Gainera, beren elikadura-lekuak suntsitzen direnez  hiriguneetara hurbiltzen dira.

Laburbilduz, Eusko Jaurlaritzak enpresa ustiatzaileak aurkeztutako ingurumen-inpaktuaren azterlan eskasa onartu eta  zentral eoliko honen instalaziorako baimena emateak,  inguruan dituen eremu babestuetarako, bertan bizi den biodibertsitaterako eta lurralde horretan migratzen duten animalia-espezieetarako giltzarri den gune natural baten industrializazioa ekarriko luke.

Irteerari dagokionez, bi ibilbide egingo dira.

Lehenengoa, Aberasturi herritik abiatuko da eta soroak zeharkatuz eta ureztatzeko putzuen parean, Okina gainera igo arte.

Bigarren ibilbidea puntu horretan bertan hasiko da, Okina gainean. Oraingo honetan, eta etxetik hain gertu dugun natura-ondarearen balio kalkulaezina dela hurrengo belaunaldietara transmititzeko asmoz, haurrentzako martxa bat prestatu da. Ibilbide hau oso erraza denez, etxeko txikienekin partekatu nahi duten familien parte hartzea ahalbidetzen du.

Bi ibilbideak Okina gainean elkartuko dira, eta, azkenik, Kastañarri mendira igoera txikia egingo dute. Amaitzeko, Azazetako ordezkariek zentral eolikoek mehatxatutako leku guztiak zeharkatzen ari den "makila" Añanako ordezkariei pasako diete, hurrengo martxa irailaren 25ean egingo baitute, Cantoblancon.

Jarraian, jardueraren programa eta gutxi gorabeherako ordutegia zehazten dira.


Honekin batera doakizu laugarren martxa honi buruzko informazio zehatza dakarren kartela.

Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, eta prestatuta ditugun ezustekoak deskubritzera.

MENDIAK EZ DAUDE SALGAI!

ENERGIA BERRIZTAGARRIA BAI, BAINA HORRELA EZ!


4ª MARCHA – AZACETA

El próximo 11 de Septiembre, la plataforma Arabako Mendiak Aske realizará su cuarta marcha montañera. El objetivo de estas marchas montañeras es dar a conocer el patrimonio natural amenazado por las distintas centrales eólicas que se han proyectado y se quieren construir en nuestro territorio.

Tras las marchas realizadas por Montes de Iturrieta, Arkamo y Labraza ahora le toca el turno a Azaceta. Tanto el pueblo de Azaceta como su entorno natural colindante se encuentran en el centro de tres de las zonas más importantes de nuestro patrimonio natural:

·         Montes de vitoria – Zona de Especial Conservación (ZEC)

·         Parque Natural de Izki – Declarado Parque Natural por GV el 31 de Marzo de 1998

·         Sierra de Entzia – Zona de Especial Conservación (ZEC)

Además de su cercanía con estas tres zonas, Azaceta está integrada dentro de las rutas de aves migratorias europeas. Colocar este tipo de infraestructura industrial en un entorno de estas características supondría una importante barrera para la migración de los animales. No sólo por las barreras arquitectónicas y el peligro de colisión con los aerogeneradores que aparecería de repente, sino también con la contaminación acústica y luminosa que emiten dichas centrales.

Al interrumpir el paso natural de los animales por los lugares que llevan recorriendo siglos, éstos, además de poder sufrir heridas o una muerte traumática, se ven obligados a sustituirlas por otras más peligrosas, tanto para las especies animales mismas como para los humanos. Como añadido, también ven destruidos sus lugares de alimentación, que comúnmente se trasladan a centros urbanos con los problemas e impacto en su población que ello puede generar.

En resumen, dar luz verde a la instalación de esta central eólica y asumir por parte del gobierno vasco el deficiente estudio de impacto ambiental presentado por la empresa explotadora conllevaría la industrialización de un emplazamiento natural clave para las zonas protegidas que le rodean, la biodiversidad que allí habita y de las especies animales que migran por este territorio.

Respecto a la salida, se realizarán dos recorridos.

El primero de ellos partirá desde el pueblo de Aberasturi recorriendo los campos de cultivo para, a la altura de las balsas de riego, acometer la subida hacia el alto de Okina.

El segundo recorrido comenzará en ese mismo punto, el alto de Okina. Para esta ocasión, y poniendo énfasis en la transmisión hacia las siguientes generaciones del incalculable valor del patrimonio natural que tenemos tan cerca de casa, se ha preparado una marcha infantil. Este recorrido será muy sencillo y permitirá acercarse a las familias que quieran compartir la ruta con los más pequeños.

Ambos recorridos confluiran en el alto de Okina para, finalmente, asumir la poca exigente ascensión al monte Kastañarri, donde se realizará un pequeño acto. Para concluir, los representantes de Azaceta pasarán la “makila” que está recorriendo todos los lugares amenazados por las centrales eólicas a los representantes de Añana, ya que la próxima marcha se realizará el 25 Septiembre en Cantoblanco.


A continuación, se detalla el programa de la actividad y su horario aproximado.


Adjuntamos el cartel con la información específica de esta cuarta marcha.

Os invitamos a participar y descubrir las sorpresas que tenemos preparadas.

¡LOS MONTES NO ESTAN EN VENTA!

¡ENERGIA RENOVABLE SI, PERO NO ASI!

BABESTU MAITE DUZUN MENDIA – 5. MARCHA – CANTOBLANCO

El próximo 25 de septiembre la plataforma Arabako Mendiak Aske realizará su quinta marcha montañera.  El objetivo de estas marchas montañeras es dar a conocer el patrimonio natural amenazado por las distintas centrales eólicas que se quieren construir en nuestro territorio.

Tras las marchas realizadas por Montes de Iturrieta, Arkamo, Labraza y Azaceta ahora le toca el turno a Cantoblanco.

Hace unos meses una empresa de reciente constitución decidió que Cantoblanco es una buena ubicación para colocar una central eólica. Con esta marcha montañera se quiere reflejar y denunciar que este tipo de decisiones ponen en peligro el futuro de comarcas enteras.

Por un lado, la ZEC de Arkamo y la biodiversidad que en ella habita verá cómo se pone en peligro su entorno natural, zonas de alimentación y nidificación. Por otro lado, los pueblos de Basquiñuelas, Arbigano, Pobes, Eskota, Subijana-Morillas, Ormijana, Artaza, Barrón, Atiega y Salinas de Añana van a ver peligrar su modo y calidad de vida. Como simple ejemplo, la contaminación acústica de este proyecto hará que la calidad de vida en los diferentes pueblos de la comarca decaiga de manera abrumante.

Debido a la flagrante falta de planificación por parte de las instituciones, estas poblaciones se verán afectadas por partida doble ya que también están afectadas por la central eólica que se pretende construir en la sierra de Arkamo.

Es difícil imaginar como una persona elegiría pasar unos días de vacaciones en un lugar con semejante contaminación acústica, y solo hablamos de uno de los efectos secundarios que tendrán las centrales eólicas de la zona.

En conclusión, respecto al modo de vida rural y desde el punto de vista de los pueblos, la única opción de futuro que dejan estas empresas es la despoblación. Y como simple ejemplo, se puede analizar el futuro del Valle Salado y el peligro que podrían suponer estas centrales.

El caudal del manantial salino que nutre las salinas es de 2 litros por segundo. Es una cantidad de agua muy pequeña. Tan pequeña que cualquier cambio geológico puede hacer que ese caudal desaparezca, así como cualquier contaminación del acuífero puede hacer que dicha agua quede inutilizable ya que la sal se usa para consumo humano. En relación con esto, resulta necesario recordar también que las torres tienen una altura de 200 metros y que para la construcción de toda la instalación hacen falta ingentes cantidades de hierro, cemento y perforaciones, así como muchos meses de circulación de vehículos pesados por la zona.

También es una incógnita si el Valle Salado, de construirse esta central, tendrá la opción de volver a presentarse a Patrimonio Cultural de la Humanidad ya que las exigencias de la UNESCO son muy altas, como lo demostraron la primera vez que quiso ser reconocida.

96.000 personas visitaron las instalaciones del Valle Salado en 2.019. Una cifra récord y de futuro sostenible para toda la comarca. La calidad de la sal producida es excelente y es usada por grandes cocineros de todo el planeta.

Sin embargo, vemos una vez más como estas empresas ponen en peligro el futuro de cientos de familias y núcleos rurales a cambio de beneficios particulares con el visto bueno de nuestros dirigentes.

Respecto a la salida, en este caso la marcha saldrá a las 9:30 de la mañana y tendrá comienzo y fin en Salinas de Añana. Se subirá a la cumbre del monte Cantoblanco y se descenderá por el mismo recorrido. Al final de la actividad los representantes de Aramaiona recibirán el testigo para la siguiente marcha que se realizará en la cumbre del monte Jarindo, última marcha montañero por los parajes amenazados de Álava.

A continuación, se detalla el programa de la actividad y su horario aproximado.

Datorren irailaren 25ean Arabako Mendiak Aske plataformak bere 5. mendi martxa egingo du. Mendi martxa hauen helburua gure lurraldean eraiki nahi diren zentral eolikoen mehatxupean dagoen ondare naturala ezagutaraztea da.

Iturrietako Mendietatik, Arkamotik, Labrazatik eta Azazetatik egindako ibilaldien ondoren, orain Cantoblancoren txanda da.

Duela hilabete batzuk, sortu berri den enpresa batek Cantoblanco zentral eoliko bat jartzeko leku egokia dela erabaki zuen. Mendi martxa honekin, horrelako erabakiek eskualde osoaren etorkizuna arriskuan jartzen dutela islatu eta salatu nahi dugu.

Horrelako erabakiekin Arkamoko KBEa eta bertan ematen den biodibertsitatearen ingurune naturala, elikadura eta habi-eremuak arriskuak jarriko dituzte. Bestalde, Basquiñuelas, Arbigano, Pobes, Eskota, Subijana-Morillas, Ormijana, Artaza, Barron, Atiega eta Gesaltzako herrien bizimodua eta bizi-kalitatea kolokan jarriko dute. Adibide gisa, proiektu honen kutsadura akustikoa dela eta, eskualdeko herrietako bizi-kalitatea izugarri jaitsiko da.

Erakundeen planifikazio falta nabarmena dela eta, herri horien arriskua bikoitza izan zitekeen, Arkamo mendilerroan eraiki nahi den zentral eolikoaren eraginpean baitaude.

Zaila da imajinatzea pertsona batek aukeratuko lukeela halako kutsadura akustikoa duen leku batean opor-egun batzuk igarotzea, eta inguruko zentral eolikoek izango duten albo-ondorioetako bat baino ez dugu aipatzen.

Laburbilduz, landa-eremuko bizimoduari dagokionez eta herrien ikuspegitik, despopulazioa da enpresa horiek uzten duten etorkizuneko aukera bakarra. Eta adibide soil gisa, Gatz Haranaren etorkizuna eta zentral hauek ekar lezaketen arriskua azter daitezke.

Gatzagak elikatzen dituen gatz-iturburuaren emaria segundoko 2 litrokoa da. Ur kantitate oso txikia da. Hain txikia denez, edozein aldaketa geologikok eragin dezake emari hori desagertzea, baita akuiferoaren edozein kutsadurak ere, ur hori erabilezin izatea eragin dezake, gatza gizakiek kontsumitzeko erabiltzen baita. Horrekin lotuta, gogorarazi behar da dorreek 200 metroko altuera dutela, eta instalazio osoa eraikitzeko burdina, zementu, ibilgailu astunen presentzia eta zulaketa-kopuru handiak izango direla.

Era berean, zalantzan jartzen da Gatz Haranak, zentral hau eraikiz gero, Gizateriaren Kultura Ondarera berriz aurkezteko aukerarik izango duen, UNESCOren eskakizunei erreparatuz.

2019an, 96.000 lagunek Gatz Harana bisitatu zuten. Bisitarien zenbakirik altuena eta etorkizun iraunkorra eskualde osoan. Ekoiztutako gatzaren kalitatea bikaina da eta planeta osoko sukaldari handiek erabiltzen dute.

Hala eta guztiz ere, berriro ikusten dugu nola enpresa horiek ehunka familia eta landa-gunearen etorkizuna arriskuan jartzen duten, agintarien oniritziarekin.

Mendi irteerari dagokionez, martxa goizeko 9: 30ean Gesaltzatik aterako da eta herrian bertan bukatuko da. Cantoblancoko gailurrera igoko da eta ibilbide beretik jaitsiko da. Jardueraren amaieran, Aramaioko ordezkariek Jarindo mendiaren gailurrean egingo den hurrengo ibilaldiaren lekukoa hartuko dute, Arabako inguru mehatxatuetan barrena egingo den azken mendi ibilaldiaren lekukoa, hain zuzen ere.

Jarraian, jardueraren programa eta gutxi gorabeherako ordutegia zehazten dira.

Enseñemos nuestros montes

Movilizaciones

Al final del apartado de descargas podéis obtener el permiso COVID para acudir a movilizaciones oficiales